obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
  |  Naša škola  |  Zamestnanci  |  Žiaci  |  Naše úspechy  |  Internetová žiacka knižka  |  Fotogaléria  |  Na stiahnutie  |  Kniha návštev  |  Mapa servera  |  Verejné obstarávanie  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
- Naša škola
   Projekt Comenius
   Návštevné hodiny
   Voľné pracovné miesta
   + O škole
   + Kontakt
   + Organizácia školy a šk. roka
   + Jedáleň
87983107cw7.gif
school.jpg
 
POZOR!!!
Nová webová stránka školy: www.zsfandlyho.sk
 
 
 
beznazvu-1.jpg
 
 
 O Z N Á M E N I E 
 
o udelení riaditeľského voľna  
   
   
Riaditeľ ZŠ Fándlyho 11 v Pezinku oznamuje  
žiakom 6. ročníka a ich zákonným zástupcom,  
že rozhodol o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení niektorých predpisov na deň  
06.11.2014 ( štvrtok ).  
Riaditeľské voľno bude poskytnuté z organizačných a prevádzkových dôvodov, nakoľko  
06.11.2014 sa na škole uskutoční testovanie žiakov 9. ročníka KOMPARO. 
  
Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň bude v prevádzke školská jedáleň a v ostatných ročníkoch sa bude vyučovať podľa platného rozvrhu hodín. 
 
 
  
Mgr. Milan Janoga 
    riaditeľ školy 
   
 
oznamsj.jpg

BREJKY karty na školské mlieko sa vydávajú v kancelárií ŠJ

v dňoch pondelok a  streda  cez veľkú prestávku 9,30-10,00 hod. 
 
 
arrow33.gifeTwinning workshop TU
 
Prof. Pavol Alexy prednášal žiakom zo ZŠ Fándlyho 11, Pezinok, viac info TU
arrow33b.gif
 
arrow33.gif
V dňoch 22. až 23. októbra sa uskutoční Historicko - poznávací kurz,
ktorý organizujeme pre žiakov deviateho ročníka.
Cena kurzu je 60 eur a podrobnosti o programe sa môžete dozvedieť TU : 
 
i-pdf2.gif
Wattsenglish – angličtina s native lektorom   
arrow33b.gif
 
 
beznazvu-1g.jpg
green-fancy-line-hi.jpg
 
komparo.jpg
 
green-fancy-line-hi.jpg
 
 
 
oznamskolskejjedalne.jpg
 
green-fancy-line-hi.jpg
 

U P O Z O R N E N I E  !


Upozorňujeme žiakov a rodičov, 
že škola sa uzamyká o 7.55 hod.,
kedy majú byť všetci žiaci pripravení na vyučovanie 
vo svojich triedach. 
Žiaci, ktorí budú prichádzať do školy po 7.55 hod.
budú vpustení do budovy školy o 8.10 hod.
( škola sa odomkne ), vyučujúci zapíše
 
ich  neprítomnosť  na  vyučovaní  ako  neospravedlnenú. 
Výnimka je udelená len žiakom, 
ktorí sa preukážu potvrdením o lekárskom vyšetrení. 
 

Mgr. Milan Janoga 
    riaditeľ školy

green-fancy-line-hi.jpg
 
 
1.jpgdakovnylistdomovsocsluz.jpg2.jpg
green-fancy-line-hi.jpg
arrow33.gifarrow33b.gif
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte Váš Web